Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in Finnish, korp version

View resource name in all available languages

Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä suomeksi vuosilta 1980-2018, korp-versio

semfinlex-kko-kho-fi-2018-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042607

Access location:

Finnish Supreme Court (KKO) decisions from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 1987-2018. The decisions are in Finnish. The decisions are available in the Korp service as a beta version during 13.5.-27.5. for testing and comments from the users. Please note that the data can change during this period without prior notice.

KKO decisions: 5651. KHO decisions: 7633. For some decisions, the language used in court has been Swedish; in that case the Finnish version contains just an abstract.

View resource description in all available languages

Korkeimman oikeuden (KKO) päätöksiä vuosilta 1980-2018 ja Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksiä vuosilta 1987-2018. Päätökset ovat suomeksi. Päätökset ovat tarjolla Korp-palvelussa beta-versiona 13.5.-27.5. testikäyttöä ja kommentteja varten. Huomaa, että aineisto voi muuttua tänä aikana ilman etukäteisilmoitusta.

KKO:n päätöksiä on 5651 ja KHO:n 7633. Joissain päätöksissä oikeudenkäynnin kieli on ollut ruotsi; tällöin suomenkielinen versio sisältää pelkän tiivistelmän.

You don’t have the permission to edit this resource.