Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in Finnish, Korp version

View resource name in all available languages

Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä suomeksi vuosilta 1980-2018, Korp-versio

semfinlex-kko-kho-fi-2018-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042607

Access location:

Finnish Supreme Court (KKO) decisions from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 1987-2018. The decisions are in Finnish. The decisions are available in the Korp interface korp.csc.fi.

KKO decisions: 5651. KHO decisions: 7633. For some decisions, the language used in court has been Swedish; in that case the Finnish version contains just an abstract.

NB! 2019-09-13 Discrepancies in dependency parses of the Finnish data: The dependency parses and relations differ significantly from the parses in other corpora parsed earlier with the same parser. We are investigating the issue.

View resource description in all available languages

Korkeimman oikeuden (KKO) päätöksiä vuosilta 1980-2018 ja Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksiä vuosilta 1987-2018. Päätökset ovat suomeksi. Päätökset ovat tarjolla Korp-palvelussa korp.csc.fi

KKO:n päätöksiä on 5651 ja KHO:n 7633. Joissain päätöksissä oikeudenkäynnin kieli on ollut ruotsi; tällöin suomenkielinen versio sisältää pelkän tiivistelmän.

HUOM! 2019-09-13: Aineiston suomenkielisen osuuden dependenssijäsennykset ja -relaatiot poikkeavat merkittävästi muiden samalla jäsentimellä jäsennettyjen aineistojen jäsennyksistä. Selvitämme asiaa.

You don’t have the permission to edit this resource.