Finnish Parliament original statutes from 1734-2018 in Finnish, korp version

View resource name in all available languages

Eduskunnan alkuperäissäädöksiä suomeksi vuosilta 1734-2018, korp-versio

semfinlex-asd-fi-2018-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042601

Access location:

Finnish Parliament original statutes in Finnish from 1734, 1868, 1889, 1895, 1896, 1898, 1901, 1906, 1907 and 1917-2018. The statutes are available in the Korp service as a beta version during 13.5.-27.5. for testing and comments from the users. Please note that the data can change during this period without prior notice.

View resource description in all available languages

Eduskunnan alkuperäissäädöksiä suomeksi vuosilta 1734, 1868, 1889, 1895, 1896, 1898, 1901, 1906, 1907 ja 1917-2018. Säädökset ovat tarjolla Korp-palvelussa beta-versiona 13.5.-27.5. testikäyttöä ja kommentteja varten. Huomaa, että aineisto voi muuttua tänä aikana ilman etukäteisilmoitusta.

You don’t have the permission to edit this resource.