Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in Finnish, downloadable version

View resource name in all available languages

Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä vuosilta 1980-2018 suomeksi, latausversio

semfinlex-kko-kho-fi-2018-vrt

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042612

Access location:

Finnish Supreme Court (KKO) decisions in Finnish from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 1987-2018 in Finnish. The decisions are available in vrt format.

KKO decisions: 5651. KHO decisions: 7633. For most decisions, the language used in court has been Finnish. In that case, the document contains the whole decision. If the language used in court has been Swedish, the document contains just an abstract in Finnish.

NB! 2019-09-13 Discrepancies in dependency parses of the Finnish data: The dependency parses and relations differ significantly from the parses in other corpora parsed earlier with the same parser. We are investigating the issue.

View resource description in all available languages

Korkeimman oikeuden (KKO) päätöksiä vuosilta 1980-2018 suomeksi ja Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksiä vuosilta 1987-2018 suomeksi. Päätökset ovat vrt-muodossa.

KKO:n päätöksiä on 5651 ja KHO:n päätöksiä 7633. Suurimmassa osassa päätöksistä oikeudenkäynnin kieli on ollut suomi. Tällöin dokumentti sisältää koko päätöstekstin. Jos oikeudenkäynnin kieli on ollut ruotsi, dokumentti sisältää pelkän tiivistelmän suomeksi.

HUOM! 2019-09-13: Aineiston suomenkielisen osuuden dependenssijäsennykset ja -relaatiot poikkeavat merkittävästi muiden samalla jäsentimellä jäsennettyjen aineistojen jäsennyksistä. Selvitämme asiaa.

You don’t have the permission to edit this resource.