Finnish Parliament original statutes from 1920-2018 in Swedish, korp version

View resource name in all available languages

Eduskunnan alkuperäissäädöksiä ruotsiksi vuosilta 1920-2018, korp-versio

Ursprungliga författningar av Riksdagen på svenska från 1920-2018, korp-versionen

semfinlex-asd-sv-2018-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042603

Access location:

A collection of Finnish Parliament original statutes in Swedish from 1920-2018. The statutes are available in the Korp service as a beta version during 13.5.-27.5. for testing and comments from the users. Please note that the data can change during this period without prior notice.

View resource description in all available languages

Valikoima Eduskunnan alkuperäissäädöksiä ruotsiksi vuosilta 1920-2018. Säädökset ovat tarjolla Korp-palvelussa beta-versiona 13.5.-27.5. testikäyttöä ja kommentteja varten. Huomaa, että aineisto voi muuttua tänä aikana ilman etukäteisilmoitusta.

Ett urval av ursprungliga författningar av Riksdagen på svenska från 1920-2018. Författningarna är tillgängliga i Korp-servicen (beta) 13.5.-27.5. för testbruk. Vänligen märk att korpusen kan ändras utan förhandsinformation.

You don’t have the permission to edit this resource.