Medieval penitentiary documents, source

View resource name in all available languages

Keskiajan penitentiariaattiasiakirjat, lähdemateriaali

medpen-src

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024031201

This resource will be made available in Kielipankki – the Language Bank of Finland.

The corpus consists of medieval penitentiary documents in structured format (TEI-xml). It is also possible to provide the content as a morphosyntactically parsed treebank (CoNLL-U / UD format).

The text content is in Latin, while the metadata is provided in English. The data collection was created in 2020-2023, and the texts cover a time period from the late 14th to early 16th century.

The corpus is suitable for both linguistic history and traditional history research. Part of the material is from medieval Sweden, thus covering Finland as well.

The texts have been edited for this resource by Kirsi Salonen, Sara Risberg, Peter Clarke and Patrick Zutshi.

View resource description in all available languages

Tämä aineisto on tulossa saataville Kielipankkiin.

Aineisto koostuu keskiaikaisista penitentiariaattiasiakirjoista rakenteisessa muodossa (TEI-xml). Sisältö on mahdollista tarjota myös morfosyntaktisesti jäsennettynä puupankkina (CoNLL-U / UD-muoto).

Aineiston sisältämä teksti on latinankielistä ja teksteihin liittyvä metadata englanninkielistä. Aineisto on kerätty vuosina 2020-2023 ja alkuperäiset tekstit sijoittuvat ajanjaksolle 1300-luvun lopulta 1500-luvun alkuun.

Aineisto soveltuu niin kielihistorian kuin perinteisenkin historian tutkimukseen. Osa aineistosta on peräisin keskiajan Ruotsista kattaen siis myös Suomen.

Tekstejä ovat editoineet tätä kokoelmaa varten Kirsi Salonen, Sara Risberg, Peter Clarke ja Patrick Zutshi.

You don’t have the permission to edit this resource.