The Kipo Corpus (2010 The Language Policy Programme for the National Sign Languages in Finland), Downloadable Version 2

View resource name in all available languages

Kipo-korpus (Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010), ladattava versio 2

kipo-v2-dl

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2020112921

Access location:

This corpus version is available for download in Kielipankki - the Language Bank of Finland, see Access location. The downloadable version is based on the content that was previously available as the Kipo corpus version 2 in LAT (see metadata of the deprecated corpus version at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073031).

The language policy program of the sign languages of Finland was written in Finnish first and then translated into the Finnish sign language by two persons who speak it as their mother tongue. However some parts of the program have been produced differently. For example the preface was first produced in sign language and then translated into Finnish.

More information: http://www.kl-deaf.fi/fi-FI/kielipoliittinen-ohjelma

View resource description in all available languages

Tämä korpusversio on saatavilla Kielipankin latauspalvelussa, ks. Access location. Ladattava versio perustuu aiemmin LAT-palvelussa saatavilla olleeseen Kipo-korpuksen versioon 2 (ks. käytöstä poistuneen LAT-version kuvailutiedot http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073031).

Kielipoliittinen ohjelma on kirjoitettu suomeksi, josta se on kahden äidinkielisen parityönä käännetty suomalaiselle viittomakielelle. Joitakin osioita on tuotettu toisenlaisin prosessein, esimerkiksi esipuhe on viitottu ja siitä käännetty suomeksi.

You don’t have the permission to edit this resource.