The Kipo Corpus (2010 The Language Policy Programme for the National Sign Languages in Finland)

View resource name in all available languages

Kipo-korpus (Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010)

kipo

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073031

Access location:

Until November 2020, this corpus is available via the LAT platform in the Language Bank of Finland, see Access location.

This corpus can no longer be accessed via the LAT interface, since The LAT service of the Language Bank of Finland was discontinued in November 2020. However, the same content is available for download (see under Relations). Further details about the most recent version are available on the info page of this corpus family (https://www.kielipankki.fi/aineistot/kipo).

The language policy program of the sign languages of Finland was written in Finnish first and then translated into the Finnish sign language by two persons who speak it as their mother tongue. However some parts of the program have been produced differently. For example the preface was first produced in sign language and then translated into Finnish.

More information: http://www.kl-deaf.fi/fi-FI/kielipoliittinen-ohjelma

View resource description in all available languages

Tämä korpus oli saatavilla Kielipankin LAT-alustalla marraskuuhun 2020 saakka, ks. Access location.

Tämä aineistoversio ei enää ole LAT-käyttöliittymän kautta käytettävissä, koska Kielipankin LAT-alusta lakkautettiin vuonna 2020. Vastaavan sisältöinen versio on kuitenkin saatavilla latauspalvelun kautta (ks. Relations). Lisätietoja viimeisimmästä korpusversiosta löytyy tämän aineiston tietosivulta Kielipankissa (https://www.kielipankki.fi/aineistot/kipo).

Kielipoliittinen ohjelma on kirjoitettu suomeksi, josta se on kahden äidinkielisen parityönä käännetty suomalaiselle viittomakielelle. Joitakin osioita on tuotettu toisenlaisin prosessein, esimerkiksi esipuhe on viitottu ja siitä käännetty suomeksi.

You don’t have the permission to edit this resource.