The Corpus of Russian Abstract Nouns as Subjects

View resource name in all available languages

Venäjän abstraktisubstantiivit subjekteina -korpus

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081804

The corpus contains sentences in which a Russian abstract word (such as science, art, religion, literature, etc.) Is the subject of the sentence. This is a modified sub-corpus which which has been compiled from the Integrum database of Russian texts (see http://www.helsinki.fi/venaja/e-materiaali/).

View resource description in all available languages

Korpus sisältää lauseita, joissa jokin venäjän kielen abstraktisana (kuten tiede, taide, uskonto, kirjallisuus jne.) toimii lauseen subjektina. Kyseessä on muokattu osakorpusm joka on koottu venäjänkielisiä tekstejä sisältävästä Integrum-tietokannasta.

You don’t have the permission to edit this resource.