Typological Database of the Negative Structures and Question Structures of the World's Languages

View resource name in all available languages

Typologinen tietokanta maailman kielten negaatio- ja kysymysrakenteista

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081806

This resource consists of a typological database and accompanying textfiles with additional notes. The database contains information on standard negation structures in a sample of 297 languages from different parts of the world. Standard negation here refers to the negation of declarative main clauses with a verbal predicate. Furthermore, there is information on other aspects of negation as well as on polar interrogatives (yes/no questions). The polar interrogatives sample comprises approximately 200 languages at present, and since it overlaps only partially with the sample on standard negation, the database contains coded data from almost 400 languages.

View resource description in all available languages

Aineisto sisältää typologisen tietokannan ja sen muistinpanot tekstitiedostoina. Standardikiellon osalta tietokannassa on tietoa 297 kielestä. ’Standardikielto’ viittaa tässä verbipredikaatin sisältäviin deklaratiivisiin päälauseisiin soveltuviin kieltorakenteisiin. Aineistossa on tietoja muistakin kiellon aspekteista ja myös kyllä/ei-kysymyksistä. Jälkimmäisiä koskeva otos sisältää tietoja noin 200 eri kielestä. Kielet ovat vain osittain päällekkäisiä standardikielto-otoksen kanssa, joten yhteensä tietokannassa on lähemmäs 400 kielestä koodattua dataa.

You don’t have the permission to edit this resource.