Skolt Saami Documentation Corpus (2016)

View resource name in all available languages

Koltansaamen dokumentaatiokorpus (2016)

SSDC-2016

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073037

Access location:

Until November 2020, this corpus is available via the LAT platform in Kielipankki - the Language Bank of Finland (see Access location).

IMPORTANT NOTICE: The LAT service of the Language Bank of Finland will be discontinued in November 2020, after which this corpus version can no longer be used. However, a downloadable version of the same content will be maintained (see Relations). Further details about the most recent version are available on the info page of this corpus family (https://www.kielipankki.fi/aineistot/ssdc-2016).

The corpus consists of Skolt Saami recordings made at the Institute for the Languages of Finland and annotated in the Skolt Saami documentation project directed by Matti Miestamo at the University of Helsinki (Department of Modern Languages: General Linguistics). The annotations include a transcription and a translation into Finnish, and for a large part of the recordings also a translation into English, morphemic glossing and parts-of-speech analysis. The material has been annotated in ELAN, where the soundtrack and analysis have been combined and time-synchronized. Project director: Matti Miestamo. Project members: Markus Juutinen, Eino Koponen, Tuomas Koukkari, Auli Oksanen, Andrei Dumitrescu.

The corpus is available in the Language Bank of Finland via LAT (http://hdl.handle.net/11113/00-0000-0000-0000-32A7-7@view). It will be published also via Korp, https://korp.csc.fi/.

Some of the corpus’ recordings and of their transcriptions are available in the book Säämǩiõll, ä'rbbǩiõll edited by Eino Koponen, Jouni Moshnikoff and Satu Moshnikoff, see http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk14/. The transcriptions of the book are somewhat different from the transcriptions of this corpus.

Personal permission is required in order to use the material. The resource contains personal data, and the purpose of resource use must be outlined in a research plan. Please visit https://lbr.csc.fi in order to submit an application.

For detailed information on the license of the resource, see http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017100122.

log
25.11.2018 link http://islrn.org/resources/600-249-114-493-1 removed

View resource description in all available languages

Tämä aineisto on saatavilla Kielipankin LAT-alustan kautta marraskuuhun 2020 saakka (ks. Access location).

TÄRKEÄÄ: Kielipankin LAT-alusta poistuu käytöstä marraskuun 2020 aikana. Tämä korpusversio poistuu käytöstä, mutta aineistosta tulee saataville vastaavan sisältöinen ladattava versio (ks. Relations). Lisätietoja löytyy aineiston tietosivulta Kielipankissa (ks. https://www.kielipankki.fi/aineistot/ssdc-2016).

Aineisto koostuu Kotimaisten kielten keskuksen tekemistä koltansaamenkielisistä nauhoituksista, jotka on annotoitu Helsingin yliopistossa Matti Miestamon johtamassa Koltansaamen dokumentaatiohankkeessa (nykykielten laitos, yleinen kielitiede). Annotaatioihin kuuluu litteraatio ja suomenkielinen käännös ja suuressa osassa nauhoista myös englanninkielinen käännös, morfeemikohtainen glossaus ja sanaluokka-analyysi. Annotaatiot on tuotettu ELAN-ohjelmalla, jossa ääniraita ja annotaatiot on yhdistetty ja ajallisesti synkronoitu. Hankkeen johtaja: Matti Miestamo. Hankkeen jäsenet: Markus Juutinen, Eino Koponen, Tuomas Koukkari, Auli Oksanen, Andrei Dumitrescu.

Aineisto on saatavilla Kielipankissa LAT-palvelun kautta (http://hdl.handle.net/11113/00-0000-0000-0000-32A7-7@view) ja se julkaistaan myöhemmin myös Korpissa (https://korp.csc.fi/).

Osa aineiston nauhoituksista litteraatioineen on saatavilla Eino Koposen, Jouni Moshnikoffin ja Satu Moshnikoffin toimittamassa teoksessa Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll, ks. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk14/. Teoksen litteraatiot eroavat jonkin verran tämän aineiston litteraatioista.

Aineiston käyttöön vaaditaan henkilökohtainen käyttöoikeus. Kielivara sisältää henkilötietoja ja aineiston käyttötarkoitus tulee määritellä tutkimussuunnitelmassa. Tee hakemus Kielipankin oikeudet -palvelussa, https://lbr.csc.fi.

Tarkemmat lisenssitiedot: ks. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017100121.

log
25.11.2018 linkki http://islrn.org/resources/600-249-114-493-1 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.
  • ELAN