Plenary Sessions of the Parliament of Finland, Downloadable Version 1

View resource name in all available languages

Eduskunnan täysistunnot, ladattava versio 1

eduskunta-v1-dl

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017030901

Access location:

The corpus, containing the audio files (WAV) and aligned transcriptions (EAF/ELAN) of the plenary sessions of the Parliament of Finland from 10.9.2008 to 1.7.2016, is available via the download service of the Language Bank of Finland: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201712181.

Please note that the transcriptions that are available within this downloadable corpus variant may have been slightly updated with respect to the text-only variant of the same corpus (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017020202), which has been previously available via the Korp service.

Change Log:
2017-12-18: Updated short name from eduskunta-dl to eduskunta-v1-dl; updated the description.

View resource description in all available languages

Aineisto sisältää ajalla 10.9.2008-1.7.2016 pidettyjen eduskunnan täysistuntojen äänitteet WAV-muodossa sekä niihin kohdistetut transkriptiot ELANin EAF-muodossa. Aineisto on saatavilla Kielipankin latauspalvelussa, http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201712181

Huomaa, että tässä ladattavassa aineistossa olevia transkriptioita on saatettu hieman päivittää jo aiemmin Korp-palvelussa saatavilla olleeseen tekstimuotoiseen korpusversioon (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017020202) nähden.

You don’t have the permission to edit this resource.