Plenary Sessions of the Parliament of Finland, Downloadable Version 1.5

View resource name in all available languages

Eduskunnan täysistunnot, ladattava versio 1.5

eduskunta-v1.5-dl

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019101721

Access location:

The corpus is available in Kielipankki, the Language Bank of Finland (download service), see Access location.

This downloadable corpus contains the VRT files exported from the Korp version 1.5 of the same corpus (cf. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019101621) as well as the audio files (WAV) and aligned transcriptions (EAF/ELAN) of the plenary sessions of the Parliament of Finland from 10.9.2008 to 1.7.2016 which were also available in the previous downloadable version 1 (see http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017030901).

View resource description in all available languages

Tämä aineisto on saatavilla Kielipankin latauspalvelussa, ks. Access location. Korpus sisältää eduskunnan täysistuntokeskustelujen äänitteisiin ja videoihin kohdistetut litteraatit ajalta 10.9.2008 to 1.7.2016.

Tähän ladattavaan aineistoversioon on tuotu VRT-tiedostot saman aineiston Korpissa olevasta versiosta 1.5 (vrt. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019101621). Ladattavassa versiossa on mukana lisäksi äänitiedostot (WAV) ja niihin kohdistetut litteraatit (EAF/ELAN), jotka sisältyivät myös aiempaan ladattavaan versioon 1 (ks. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017030901).

Muita huomautuksia:

* VRT-tiedostot on nimetty istunnon päivämäärän mukaan, mutta niiden Korpissa näkyvät päivämääräattribuutit pöytäkirjan/videon julkaisuajankohdan mukaan. Joissakin tapauksissa päivämääräattribuutin päiväys on yhden päivän myöhäisempi kuin tiedoston nimessä näkyvä päiväys.

* Numeroilla kirjoitettujen lukusanojen perässä on tällä hetkellä mukana ylimääräisiä morfologisia merkkauksia (esim. INE, ILL, ADE tms.). Merkinnät ovat peräisin automaattisesta kohdistusprosessista eikä niitä ole alkuperäisissä pöytäkirjoissa. Käyttäjän kannattaa huomioida tämä hakuja tehdessään.

You don’t have the permission to edit this resource.