Multimodal Translation with the Blind: Art

mutable-art

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019062002

The mutable-art subcorpus is part of the MUTABLE corpus (Multimodal Translation with the Blind), which entails video recordings of the work processes related to audio description as well as of the interaction between sighted and blind participants. The mutable-art subcorpus consists of appr. 2 h of video of authentic live audio description in art exhibitions, and the respective orthographic transcriptions. The videos have been recorded in two Finnish art museums, and the setting is live audio description for a group of visually-impaired and sighted visitors during a guided tour. In addition to the audio description and guidance, the videos entail conversation between the guide and the visitors. The material that is being audio described consist of paintings from Finnish artists. The language spoken is Finnish and the videos have been recorded in Finland in 2017.

The corpus was collected in the research project MUTABLE – Multimodal Translation with the Blind, funded by Academy of Finland. More information on the project: https://blogs.helsinki.fi/audiodescription/

View resource description in all available languages

mutable-art
Korpus “mutable-art” on osa MUTABLE-aineistokokoelmaa (Multimodal Translation with the Blind), johon on kerätty videoita kuvailutulkkaukseen liittyvistä työprosesseista sekä sokeiden ja näkevien välisestä vuorovaikutuksesta. Mutable-art sisältää kahden kuvailutulkatun taidenäyttelykierroksen videoinnit (yht. n. 2 h) sekä näiden ortografiset litteraatit. Videoidut tilanteet tapahtuvat kahdessa eri suomalaisessa taidemuseossa, joissa museo-oppaat vetävät kuvailutulkatun opastuskierroksen taidenäyttelyyn näkövammaisista ja näkevistä koostuvalle vierailijaryhmälle. Kuvailutulkkauksen ja opastuksen lisäksi videoilla on oppaan ja yleisön välistä keskustelua. Kuvailutulkattu materiaali on suomalaisten taiteilijoiden maalauksia. Videoilla puhutaan suomea ja ne on kuvattu Suomessa v. 2017.

Korpus on kerätty Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Näetkö saman minkä minä kuulen? Käännöksen synty sokeiden ja näkevien yhteistyönä kuvailutulkkausprosessissa / Multimodal Translation with the Blind (MUTABLE)”. Lisätietoja hankkeesta: https://blogs.helsinki.fi/audiodescription/

You don’t have the permission to edit this resource.