Multimodal Translation and Interaction between Blind and Sighted Persons

View resource name in all available languages

Multimodaalinen käännöstyö ja vuorovaikutus sokeiden ja näkevien kesken

mutable-src

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2021042021

The MUTABLE corpus entails video recordings of the work processes related to audio description as well as of the interaction between sighted and blind participants.

The corpus was collected in the research project MUTABLE – Multimodal Translation with the Blind, funded by Academy of Finland. More information on the project: https://blogs.helsinki.fi/audiodescription/

View resource description in all available languages

MUTABLE-korpus sisältää videoita kuvailutulkkaukseen liittyvistä työprosesseista sekä sokeiden ja näkevien välisestä vuorovaikutuksesta.

Korpus on kerätty Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Näetkö saman minkä minä kuulen? Käännöksen synty sokeiden ja näkevien yhteistyönä kuvailutulkkausprosessissa / Multimodal Translation with the Blind (MUTABLE)”. Lisätietoja hankkeesta: https://blogs.helsinki.fi/audiodescription/

You don’t have the permission to edit this resource.