Frequencies of Old Literary Finnish Words

View resource name in all available languages

Vanhan kirjasuomen sanojen taajuuksia

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730166

Access location:

List of frequencies of old literary Finnish words and information about their frequency. The words included are from the Institute for the Languages of Finland's old literary Finnish text corpus.

License EUPL (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774.html).

Access location: http://kaino.kotus.fi/sanat/taajuuslista/vks.php.


log
26.11.2018 link http://islrn.org/resources/007-015-531-821-1 removed

View resource description in all available languages

Sivu sisältää vanhan kirjassuomen kielen sanojen taajuuslistan. Taajuuslistaan sisältyvät Kotuksen vanhan kirjasuomen tekstikorpuksessa esiintyvät sananmuodot taajuustietoineen.

Teksti on käsitelty ennen sananmuotojen laskemista siten, että isot kirjaimet on muutettu pieniksi ja tekstistä on poistettu kaikki ne merkkijonot, jotka eivät sisällä yhtäkään numeroa tai kirjainta, mm. välimerkit. Lista on järjestetty siten, että yleisin sananmuoto on listassa ensimmäisenä. Näin määriteltynä korpuksessa on sanoja 3 425 382 kappaletta

Taajuuslistassa jokaiseen sananmuotoon liittyy sen taajuudenmukainen järjestysluku, sen esiintymien lukumäärä aineistossa ja sananmuodon esiintymien suhteellinen osuus prosentteina aineiston kaikista saneista.

Lisenssi EUPL (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774.html).


log
26.11.2018 linkki http://islrn.org/resources/007-015-531-821-1 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.