Etymological Reference Database

View resource name in all available languages

Etymologinen viitetietokanta

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073071

Access location:

Etymological Reference Database includes references to texts on the etymology of Finnish words.

log
25.11.2018 link http://islrn.org/resources/501-348-043-184-3 removed

View resource description in all available languages

Etymologinen viitetietokanta sisältää viittauksia kirjoituksiin, joissa on käsitelty suomen sanojen etymologiaa.

Etymologinen viitetietokanta sisältää nimensä mukaisesti viittauksia kirjoituksiin, joissa on käsitelty suomen sanojen etymologiaa. Aineisto on koottu erityisesti sanakirjatyön apuneuvoksi, mutta siitä on hyötyä myös muussa käytössä. Alkuperäinen paperikortisto on siirretty sähköiseen muotoon merkintöjä yhtenäistäen mutta muutoin sellaisenaan, eikä esimerkiksi lähdelyhenteitä ole kirjoitettu auki. Tietokanta sisältää viitteitä vuodesta 1966 2000-luvun alkuun ilmestyneeseen kirjallisuuteen. SSA:n ilmestymisen jälkeen viitteitä ei ole enää lisätty tietokantaan järjestelmällisesti. Tällä hetkellä tietokanta ei kartu

log
25.11.2018 linkki http://islrn.org/resources/501-348-043-184-3 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.

People who looked at this resource also viewed the following: