Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in Swedish, Korp version

View resource name in all available languages

Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä ruotsiksi vuosilta 1980-2018, Korp-versio

Avgöranden av Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen på svenska 1980-2018, Korp-versionen

semfinlex-kko-kho-sv-2018-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042609

Access location:

The Semfinlex corpora published in the Language Bank of Finland is based on the open data made available by the Semantic Finlex project (https://data.finlex.fi/en/project). The resource comprises original statutes of the Parliament of Finland, decisions by the Finnish Supreme Court and Supreme Administrative Court in Finnish and in Swedish, and also a Finnish-Swedish parallel corpus of the original statutes from various periods of time. The data is published as various subcorpora as listed on the info-page of the resource: www.kielipankki.fi/corpora/semfinlex. They are available through the Korp interface korp.csc.fi and (with the exception of the parallel corpus) also in the download service korp.csc.fi/download.

This subcorpus comprises a collection of Finnish Supreme Court (KKO) decisions from 1980-2018 and Supreme Administrative Court (KHO) decisions from 2001-2018. The decisions are in Swedish. The decisions are available in the Korp interface korp.csc.fi.

KKO decisions: 5688. KHO decisions: 2603. For most decisions, the language used in court has been Finnish; in that case, there is just an abstract in Swedish.

View resource description in all available languages

Kielipankin Semfinlex-aineisto pohjautuu Semanttinen Finlex -hankkeen (https://data.finlex.fi/fi/projekti) julkaisemiin avoimen datan aineistoihin. Aineisto sisältää eduskunnan alkuperäissäädöksiä, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä suomeksi ja ruotsiksi eri ajanjaksoilta sekä alkuperäissäädösten suomi-ruotsi-rinnakkaiskorpuksen. Aineisto on jaettu osakorpuksiin, jotka on lueteltu sen tietosivulla www.kielipankki.fi/aineistot/semfinlex. Osakorpukset ovat käytettävissä Korp-konkordanssityökalussa korp.csc.fi ja rinnakkaiskorpusta lukuunottamatta ne ovat myös ladattavissa Kielipankin latauspalvelussa korp.csc.fi/download.


Tämä osakorpus siältää valikoiman korkeimman oikeuden (KKO) päätöksiä vuosilta 1980-2018 ja Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksiä vuosilta 2001-2018. Päätökset ovat ruotsiksi. Päätökset ovat tarjolla Korp-palvelussa korp.csc.fi.

KKO:n päätöksiä on 5688 ja KHO:n 2603. Suurimmassa osassa päätöksistä oikeudenkäynnin kieli on ollut suomi; tällöin ruotsiksi on tarjolla pelkkä tiivistelmä.

Ett urval av avgöranden av Högsta domstolen (KKO) från 1980-2018 och Högsta förvaltningsdomstolen (KHO) från 2001-2018. Avgörandena är på svenska. Avgörandena är tillgängliga i Korp-servicen korp.csc.fi.

Avgöranden av KKO: 5688. Avgöranden av KHO: 2603. Största delen av avgörandena innehåller bara ett sammandrag, därför att behandlingspråket har varit finska.

You don’t have the permission to edit this resource.