Contexts of Subordination Corpus

View resource name in all available languages

Alistus ja konteksti -aineisto

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081502

The corpus includes a variety of texts collected during the Contexts of Subordination project (2011-2014) and containing features specific for spoken language (blog entries, movie reviews, personal interviews, contact ads, columns, news summaries, vision, mission- and strategy texts), as well as the Great Finnish Grammar's (ISK) discussion materials transcribed. The corpus also includes recordings in pdf or html of the newspaper articles and blog posts.

View resource description in all available languages

Alistus ja konteksti -hanketta (2011-2014) varten kerätty suomenkielinen tekstikorpus sisältää erilaisia puhekielelle ominaisia piirteitä tai sisältöä tiivistävää kieltä sisältäviä tekstilajeja (blogikirjoitukset, elokuva-arvostelut, henkilöhaastattelut, kontakti-ilmoitukset, kolumnit, uutisreferaatit, visio-, missio-, ja strategiatekstit) sekä Ison suomen kieliopin (ISK) keskusteluaineistot alkuperäisine litteraatioineen sekä puhekielistyksineen. Aineisto sisältää myös pdf- tai html-muotoiset tallenteet kaikista lehti- ja blogiteksteistä, joista käy ilmi alkuperäisissä teksteissä käytetyt kuvat, typografiset ratkaisut jne.

You don’t have the permission to edit this resource.