Finnish Collectors of Ancient Graeco-Roman Artifacts

View resource name in all available languages

Suomalaisia kreikkalais-roomalaisen antiikin keräilijöitä

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017021613

The corpus contains biographies of Finnish collectors of Ancient Greco-Roman artifacts as well as information about the artifacts they collected.

View resource description in all available languages

Aineisto sisältää kreikkalais-roomalaisiin antiikin keräilijöihin liittyviä biografioita ja informaatiota heidän keräämästään fyysisestä materiaalista.

You don’t have the permission to edit this resource.