3 Language Resources

Order by:

 Parallel Bible Verses for Uralic Studies, Korp    
Number of downloads 0 Number of views 217
 • Dvina-Karelian
 • Erzya
 • Finnish
 • Khanty
 • Komi-Permyak
 • Komi-Zyrian
 • Mansi
 • Moksha
 • Olonets-Karelian
 • Russian
 • Udmurt
 • Veps
 Parallel Bible Verses for Uralic Studies version 2, Korp    
Number of downloads 0 Number of views 10
 • Dvina-Karelian
 • Erzya
 • Finnish
 • Khanty
 • Komi-Permyak
 • Komi-Zyrian
 • Mansi
 • Moksha
 • Olonets-Karelian
 • Russian
 • Udmurt
 • Veps
 Uralic UD v2.13, Kielipankki Korp version (beta)    
Number of downloads 0 Number of views 39
 • Dvina-Karelian
 • Erzya
 • Estonian
 • Finnish
 • Hungarian
 • Komi-Permyak
 • Komi-Zyrian
 • Moksha
 • North Sami
 • Olonets-Karelian
 • Skolt Sami
 • Veps