5 Language Resources

Order by:

 Parallel Bible Verses for Uralic Studies, Korp    
Number of downloads 0 Number of views 142
 • Dvina-Karelian
 • Erzya
 • Finnish
 • Khanty
 • Komi-Permyak
 • Komi-Zyrian
 • Mansi
 • Moksha
 • Olonets-Karelian
 • Russian
 • Udmurt
 • Veps
 Parallel Bible Verses for Uralic Studies, scrambled, Korp    
Number of downloads 0 Number of views 110
 • Dvina-Karelian
 • Erzya
 • Finnish
 • Komi-Permyak
 • Komi-Zyrian
 • Moksha
 • Olonets-Karelian
 • Russian
 • Udmurt
 Uralic UD v2.10, Kielipankki Korp version    
Number of downloads 0 Number of views 75
 • Dvina-Karelian
 • Erzya
 • Estonian
 • Finnish
 • Hungarian
 • Komi-Permyak
 • Komi-Zyrian
 • Moksha
 • Northern Sami
 • Olonets-Karelian
 • Skolt Sami
 Uralic UD v2.8, Kielipankki Korp version    
Number of downloads 0 Number of views 39
 • Dvina-Karelian
 • Erzya
 • Estonian
 • Finnish
 • Hungarian
 • Komi-Permyak
 • Komi-Zyrian
 • Moksha
 • Northern Sami
 • Olonets-Karelian
 • Skolt Sami
 Uralic UD v2.9, Kielipankki Korp version    
Number of downloads 0 Number of views 44
 • Dvina-Karelian
 • Erzya
 • Estonian
 • Finnish
 • Hungarian
 • Komi-Permyak
 • Komi-Zyrian
 • Moksha
 • Northern Sami
 • Olonets-Karelian
 • Skolt Sami