Yves Montand in the USSR interviews, source

View resource name in all available languages

Haastatteluaineisto Yves Montand Neuvostoliitossa, lähdemateriaali

montint-src

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2020081501

Tämä aineisto on tulossa saataville Kielipankkiin.

Haastatteluaineisto on koottu Yves Montandin Neuvostoliiton kiertuetta (1956-1957) käsittelevää kirjaa varten (Palgrave 2021). Haastatteluiden kieli on venäjä, mutta kuvaus on kirjoitettu englanniksi. Aineisto on kerätty syys-marraskussa 2019 pääosin Moskovassa, mutta osin myös muissa kaupungeissa joko paikan päällä tai kommunikaatiovälineiden avulla. Yksi haastattelu tehtiin Ranskassa.

Aineisto koostuu haastattelujen tekstimuotoisista litteraateista. Kunkin haastattelun litteraatissa eritellään haastattelijan ja haastateltavan sanomat lauseet ja puhekieli on muutettu kirjoitetuksi kieleksi. Aineistoon on merkitty sanojen erityiset painotukset, pitemmät tauot ja reaktiot kuten nauru tai hymy. Haastattelijoina toimineet HSE:n opiskelijat litteroivat nauhoittamansa haastattelut, ja yhtä haastattelua lukuunottamatta toinen opiskelija tarkisti litteroinnin. Haastatteluissa kysyttiin haastateltavien omia tai perhepiirissä kuulemia muistoja liittyen Yves Montandin kiertueeseen. Aineisto sisältää kuvauksia elämästä Neuvostoliitossa, populaarimusiikin asemasta ja Neuvostoliitossa kiertäneistä urbaaneista legendoista. Kyseinen haastatteluaineisto ei ole muualla saatavilla.

Huom. Kielivara sisältää henkilötietoja.

You don’t have the permission to edit this resource.