Written and Oral Data of the TAITO-project

View resource name in all available languages

TAITO-hankkeen kirjalliset ja suulliset aineistot

TAITO

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073035

The corpus contains:

a) Texts written by students of German, French, Italian, Swedish or English, who have just started their studies or who are at the end of their first year of study.

b) Videos of partially transcribed discussions.

In most of the cases the participants in the discussions are two students and one native speaker. The corpus contains also the self-evaluations of the students' oral and written language skills.

More information on the corpus: http://blogs.helsinki.fi/taito-hanke/

log
26.11.2018 link http://islrn.org/resources/461-889-124-860-5 removed

View resource description in all available languages

Korpus koostuu sekä opiskelijoiden kirjoittamista teksteistä opintojen alussa ja ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella (mukana saksan, ranskan, italian, ruotsin ja englannin opiskelijoita) että osittain litteroitujen keskustelujen videoinneista. Keskusteluissa on mukana yleensä kaksi opiskelijaa ja yksi natiivipuhuja. Korpus sisältää myös opiskelijoiden suullisen ja kirjallisen kielitaidon itsearviointeja.


log
26.11.2018 linkki http://islrn.org/resources/461-889-124-860-5 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.