University of Oulu Kikosa Collection: Student meetings

View resource name in all available languages

Oulun yliopiston Kikosa-kokoelma: Opiskelijakokoukset

kikosa-kok

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022050222

Tämä aineisto on osa Oulun yliopiston Kikosa-kokoelmaa. Osa-aineisto sisältää videotallenteet kahdesta eräiden opiskelijajärjestöjen hallitusten kokouksesta. Kokoukset on videoitu osana tutkimushanketta Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa (LinBo). Kummassakin kokouksessa oli läsnä alle 10 henkilöä. Kustakin kokouksesta on videoitu noin 43-75 minuuttia.

You don’t have the permission to edit this resource.