Toponymic Database

View resource name in all available languages

Paikannimipankki

Paikannimipankki

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730164

The database contains geographic names collected through fieldwork since 1989, as well as some older material, the number of records being 57 600. It also includes the Names Archive established in 1989. The latter contains geographic names collected partly through field work and partly through onomastics research. The encoded material of the Names Archive consists of 86 100 records on different geographic names.

log
26.11.2018 location links http://www.kotus.fi/?l=en&s=54 and http://www.kotus.fi/index.phtml?s=353, and http://islrn.org/resources/365-669-005-667-3 removed

View resource description in all available languages

Paikannimitietokanta sisältää paikannimien kenttäkeruuaineistot vuodesta 1989 ja jonkin verran myös vanhempaa aineistoa, yhteensä 57 600 tietuetta. Lisäksi mukana on vuonna 1990 perustetun, osin kenttäkeruuseen ja osin nimistöntutkimustietoon pohjautuvan Paikannimipankin koodattu nimiaineisto, 86 100 paikannimitietuetta.


log
26.11.2018 sijaintilinkit http://www.kotus.fi/?l=en&s=54 ja http://www.kotus.fi/index.phtml?s=353 sekä http://islrn.org/resources/365-669-005-667-3 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.