The Word Notes of the Morphology Archives with field reports, source

View resource name in all available languages

Muoto-opin arkiston sanaliput sekä keruukertomukset, lähdeaineisto

dma-wn-fn-src

The resource contains the word notes of the Morphology Archives.

The Morphology Archives contains information of the Finnish dialect of 212 places in Finland. In addition to this there are field reports that vcontain the names of informant and other information.

License details: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016042201

View resource description in all available languages

Aineisto sisältää Muoto-opin arkiston (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201403261) kaikki paperiset sanaliput skannattuina sekä kaikki keruukertomukset. Keruukertomukset ovat kieliaineksen kerääjien raportteja keruusta: mistä kerättiin ja keitä haastateltiin.

Lisenssi: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016042202

Kielipankin aineistojen sijaintia koskevat ohjeet: https://www.kielipankki.fi/tuki/aineiston-sijainti-kielipankissa

You don’t have the permission to edit this resource.