The Finno-Ugrian Society Fieldwork Corpus

View resource name in all available languages

Suomalais-Ugrilaisen Seuran kenttätyökorpus

sus-fieldwork

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016092001

The corpus is based on texts published by the Finno-Ugrian Society mainly in the Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia series. The corpus will contain in the beginning the Mordwinische Volksdichtung (8 volumes) collected by Heikki Paasonen, but later on also all the fieldwork texts will be added.


The corpus is meant to contain transcribed texts that have one or several parallel translations. The transcribed texts have normalized search variants. In the metadata of the corpus you can find information about the publication, about the interviewee and possibly also information about the number of the printed line.

View resource description in all available languages

Korpus perustuu Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisemiin teksteihin, jotka ovat pääasiassa ilmestyneet Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia -sarjassa. Aluksi tulee aineistoa Heikki Paasosen keräelmistä Mordwinische Volksdichtung (8 osaa), mutta tarkoitus on tuoda mukaan kaikki kenttätyöteksti-tyyppiset aineistot haettaviksi.

Tämä korpus on tarkoitettu transkriboiduille aineistoille, joilla on rinnakkainen käännösteksti tai useampikin. Transkriboidulla tekstillä on normalisoitu hakuvariantti.
Metassa ilmaistaan julkaisun tietojen lisäksi myös haastateltavan eli kielioppaan tiedot sekä sivu- ja mahdollisesti rivitiedot.

You don’t have the permission to edit this resource.