The Finnish Parole Corpus

View resource name in all available languages

Suomen kielen Parole-korpus

parole-fi

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016042612

The resource is a sub-corpus of the Finnish Corpus (Literature) (UHLCS) (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014032622) and is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland (puhti.csc.fi, access rights instructions: https://www.kielipankki.fi/support/access/).

License: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016051101 (in Finnish: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016051102)

Corpus location instructions: https://www.kielipankki.fi/support/corpus-location/ (in Finnish: https://www.kielipankki.fi/tuki/aineiston-sijainti-kielipankissa/).

View resource description in all available languages

Koostaja: Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1996–1998, EU:n LE-PAROLE-hanke

Tekstilaji: kirjat ja sanomalehdet

Muoto: TEI/SGML; sama aineisto on saatavilla XML-muodossa osana Suomen tekstikokoelmaa (FTC)

Kuvaus: EU:n monikielisessä LE-PAROLE-hankkeessa koostettu suomen 1990-luvun yleiskielen digitaalinen tutkimusaineisto.

Sisältö ja rakenne

Suomen kielen PAROLE-korpus oli Kielipankin ensimmäinen aineisto. Aineisto on tallennettu alunperin TEI/SGML-muodossa, mutta aineistoon kuuluvat tekstit on myöhemmin koodattu XML-muotoon osaksi Suomen tekstikokoelmaa (FTC).

You don’t have the permission to edit this resource.