The Finnish as a Second Language (S2) Matriculation Examination Essay Collection 2001-2002 Corpus

View resource name in all available languages

Suomi toisena kielenä (S2) -ylioppilaskokeen kirjoitelmakokoelma 2001-2002

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081503

The corpus contains the texts written by the students of the spring 2001 matriculation examination for all the assignments. The smaller sub-corpora of the corpus contain essays of the autumn 2001 and spring 2002 matriculation examinations.

View resource description in all available languages

Korpukseen kuuluu keväällä 2001 ylioppilaskokeessa kirjoitettuja kirjoitelmia kaikista tehtävänannoista. Lisäksi pienemmät osa-aineistot muodostuvat syksyn 2001 ja kevään 2002 kirjoitelmista.

You don’t have the permission to edit this resource.