The 2002 and 2006 Entrance Exam Essays of The University of Helsinki, English Philology

View resource name in all available languages

Helsingin yliopiston englantilaisen filologian pääsykoe-esseitä vuosilta 2002 ja 2006

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081802

The corpus contains the University of Helsinki's English Philology entrance exam essays written by candidates from 2002 and 2006. The average length of the essays is 293 words. The essays from 2002 are about a linguistic work while the ones from 2006 deal with a literary work. The corpus was compiled and originally used for studying the language skills of the candidates. Because of this only essays from candidates who had received their school education at a certain time (i.e. persons who had completed their matriculation examinations up to a few years before the entrance exam) were included in the corpus, so that the influence of post-school education on the candidates' language skills would be minimal. The corpus contains also some metadata on the candidates, such as completion year of the matriculation examination, grades at different subjects, gender, etc.

View resource description in all available languages

Englantilaisen filologian vuosien 2002 ja 2006 pääsykokeista kerättiin jälkikäteen aineisto, johon sisällytettiin kokelaiden pääsykokeessa kirjoittamia esseetehtävien vastauksia. Tekstejä on yhteensä 164 ja niiden keskipituus on 293 sanaa. Vuoden 2002 kokeessa esseetehtävä pohjautui kielitieteelliseen teokseen ja vuoden 2006 kokeessa kaunokirjalliseen teokseen. Aineisto kerättiin ja sitä käytettiin alun perin kokelaiden kielitaidon tutkimukseen. Tästä syystä aineistoon valikoitiin vain tiettynä ajanjaksona koulusivistyksensä saaneita (korkeintaan joitain vuosia ennen pääsykoetta ylioppilaaksi valmistuneita) kokelaita, jotta koulusivistyksen jälkeinen vaikutus kielitaitoon olisi mahdollisimman vähäistä. Aineistoon liittyy myös jonkin verran metadataa kokelaista (yo-kirjoitusten suoritusvuosi ja eri aineiden arvosanoja, sukupuoli jne.).

You don’t have the permission to edit this resource.