TextMorfo

View resource name in all available languages

Kielikoneen pintajäsennin suomen kielelle

TextMorfo

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073089

The tool was available in Kielipankki - the Language Bank of Finland on the Taito server at CSC - Center for Scientific Computing (taito-shell.csc.fi). It was removed 2018-09-07 due to low usage.

The TextMorfo program of Kielikone parses and disambiguates Finnish text. The program contains:

- the morphological parser Morfo of Kielikone
- a dependency parser which disambiguates the morphological analyses produced by MORFO.

TextMorfo is available on Taito-shell (user guide: https://research.csc.fi/taito-shell-user-guide).

Note that you are only allowed to run one instance of Textmorfo. If you need to run multiple instances simultanously, please contact ling@csc.fi.

Versions

TextMorfo v.2.0

(C) Kielikone Oy 2002
Usage

Input

[hippu.csc.fi]$ echo "Luennon lopusta oli kulunut tunti" | textmorfo

Output

----------------------------------------------
TextMorfo v.2.0 -- (C) Kielikone Oy 2002
----------------------------------------------
BaseForm=kulua tunti,SurfaceForm=tunti,Category=Adjective-Noun,Case=,Number=,BasicPart=tunti,Component=,Position=5,Tense=,Voice=,Modal=,PersonN=,PersonP=,Clitic1=,Clitic2=,Comparison=
BaseForm=loppu,SurfaceForm=lopusta,Category=Noun,Case=El,Number=SG,BasicPart=loppu,Component=,Position=2,Tense=,Voice=,Modal=,PersonN=,PersonP=,Clitic1=,Clitic2=,Comparison=
BaseForm=kulua,SurfaceForm=kulunut,Category=Verb,Case=Nom,Number=SG,BasicPart=kulua,Component=,Position=4,Tense=,Voice=Act,Modal=IIpartic,PersonN=,PersonP=,Clitic1=,Clitic2=,Comparison=
BaseForm=tunti,SurfaceForm=tunti,Category=Noun,Case=Nom,Number=SG,BasicPart=tunti,Component=,Position=5,Tense=,Voice=,Modal=,PersonN=,PersonP=,Clitic1=,Clitic2=,Comparison=
BaseForm=Luento,SurfaceForm=Luennon,Category=Noun,Case=Gen,Number=SG,BasicPart=Luento,Component=,Position=1,Tense=,Voice=,Modal=,PersonN=,PersonP=,Clitic1=,Clitic2=,Comparison=
BaseForm=olla,SurfaceForm=oli,Category=Verb,Case=,Number=,BasicPart=olla,Component=,Position=3,Tense=Imp,Voice=Act,Modal=Ind,PersonN=S,PersonP=3P,Clitic1=,Clitic2=,Comparison=
-----------------------------------------------------------------------

Remarks

You are only allowed to run one instance of textmorfo at any given time. Please contact ling@csc.fi if you need to run it in parallel.
In the output, åäöÅÄÖ are replaced with characters {|}[\]
the word order is not preserved in the output
each word occurs on a line of its own

More information

For a comprehensive description issue the command

less -r $TRDVL/morfo.txt

View resource description in all available languages

Työkalu oli saatavilla Kielipankin sovelluspalvelimella (taito-shell.csc.fi). Poistettu 7.9.2018 alhaisen käytön takia.

Kielikoneen TextMorfo-ohjelma jäsentää ja yksiselitteistää suomenkielistä tekstiä. Ohjelma sisältää Kielikoneen morfologisen Morfo-jäsentimen ja dependenssijäsentimen, joka yksiselitteistää Morfon mahdollisesti moniselitteiset analyysit. Työkalu on käytettävissä Kielipankin sovelluspalvelimella (taito-shell.csc.fi). Ohjeet Taito-palvelimen käyttöön: https://www.kielipankki.fi/tuki/kirjautuminen/.

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following: