T-Bone Slim Corpus, source

View resource name in all available languages

T-Bone Slim -korpus, lähdemateriaali

tboneslim-src

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022111621

Access location:

This resource is available for download in Kielipankki – the Language Bank of Finland

The T-Bone Slim corpus consists of columns, song lyrics, poems and manuscripts by the Finnish-American writer T-Bone Slim (Matti V. Huhta, 1882-1942), published in newspapers and other leftist publications. Most of the material is included in the openly available version (T-Bone Slim Corpus, source), but part of the manuscripts and photographs will be made available under a restricted license (T-Bone Slim Corpus, Westmoreland materials).

T-Bone Slim published his texts in the labour movement’s newspapers of the IWW (Industrial Workers of the World). Original texts in English were published in the following magazines:

General Construction Workers Bulletin 1922; 1923
Industrial Solidarity 1921–1931
Industrial Pioneer 1921; 1923; 1925
Industrial Worker 1921–1942
Junior Recruit 1934
Little Red Songbook 1921/1922
Lumber Workers Bulletin Port Arthur 1935
Lumber Workers Industrial Union 1923
One Big Union Monthly 1938 (1920?)
Truth 1921–1923

In addition, individual texts and advertisements were published in the following publications:

Aberdeen American 1919 (under the name Matt Arnold)
Erie Times News 1904; 1925; 1926 (under the name Mathew Huhta)
Evening World-Herald Omaha 1932
New Yorker Volkszeitung 1921
Producers News 1931

Finnish translations or texts originally written in Finnish were published in the following journals:

Amerikan Sanomat 1903 (under the name Mathew Houghton)
Industrialisti 1922–1923; 1926; 1930; 1941–1942
Tie Vapauteen 1923

The material comes from the following libraries and archives: Columbia University, Rare Book & Manuscript Library; Erie County Public Library; Genealogy Bank, Newspaper Archives; Janet Guinnane’s family photo collection; Library of Congress, Chronicling America; National Library of Finland; Lakehead University Archives; Minnesota Historical Society, Minnesota Digital Newspaper Hub; Newberry Library; State Library of New South Wales; University of Michigan, Labadie Collection; Walter Reuther Library, Wayne State University; Westmoreland family archives.

The collection is part of the Kone Foundation funded project ”T-Bone Slim and the transnational poetics of the migrant left in North America” (2022-2023).

Project homepage: https://blogs.helsinki.fi/tboneslim

View resource description in all available languages

Tämä aineisto on saatavilla Kielipankin latauspalvelussa.

T-Bone Slim -korpus käsittää amerikansuomalaisen IWW-kirjailijan T-Bone Slimin (Matti V. Huhta, 1882–1942) sanomalehdissä sekä muissa vasemmistojulkaisuissa julkaistut kolumnit, laulutekstit, runot ja käsikirjoitukset. Suurin osa aineistosta sisältyy avoimesti saatavilla olevaan versioon (T-Bone Slim -korpus, lähdemateriaali), mutta osa käsikirjoituksista ja valokuvista tulee saataville luvanvaraisena (T-Bone Slim -korpus, Westmoreland-aineisto).

T-Bone Slim julkaisi tekstinsä pääasiassa IWW (Industrial Workers of the World)-työväenliikkeen lehdissä ja muissa julkaisuissa. Alkuperäisiä englanninkielisiä tekstejä julkaistiin seuraavissa julkaisuissa:

General Construction Workers Bulletin 1922; 1923
Industrial Solidarity 1921–1931
Industrial Pioneer 1921; 1923; 1925
Industrial Worker 1921–1942
Junior Recruit 1934
Little Red Songbook 1921/1922
Lumber Workers Bulletin Port Arthur 1935
Lumber Workers Industrial Union 1923
One Big Union Monthly 1938 (1920?)
Truth 1921–1923

Lisäksi T-Bone Slimin kirjoittamia yksittäisiä tekstejä tai lehti-ilmoituksia on julkaistu seuraavissa julkaisuissa:

Aberdeen American 1919 (nimellä Matt Arnold)
Erie Times News 1904; 1925; 1926 (nimellä Mathew Huhta)
Evening World-Herald Omaha 1932
New Yorker Volkszeitung 1921
Producers News 1931

Suomenkielisiä käännöksiä tai alun perin suomeksi kirjoitettuja tekstejä julkaistiin seuraavissa lehdissä:

Amerikan Sanomat 1903 (nimellä Mathew Houghton)
Industrialisti 1922–1923; 1926; 1930; 1941–1942
Tie Vapauteen 1923

Aineisto on peräisin seuraavista kirjastoista ja arkistoista: Columbia University, Rare Book & Manuscript Library; Erie County Public Library; Genealogy Bank, Newspaper Archives; Janet Guinnane’s family photo collection; Library of Congress, Chronicling America; Kansalliskirjasto; Lakehead University Archives; Minnesota Historical Society, Minnesota Digital Newspaper Hub; Newberry Library; State Library of New South Wales; University of Michigan, Labadie Collection; Walter Reuther Library, Wayne State University; Westmorelandin perhearkisto.

Aineistokokonaisuus liittyy Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen ”T-Bone Slim and the transnational poetics of the migrant left in North America” (2022–2023).

Hankkeen kotisivut: https://blogs.helsinki.fi/tboneslim

You don’t have the permission to edit this resource.