Swedish L1 matriculation examination answers. Writing skills spring 2021 and spring 2022

View resource name in all available languages

Ruotsinkieliset äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoevastaukset. Kirjoitustaidon koe, kevät 2021 ja kevät 2022

Studentexamensprovsvar i modersmål och litteratur (svenska). Provet i skrivkompetens våren 2021 och våren 2022

studex-21-22

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023051603

Access location:

This corpus consists of the matriculation exam answers from the test of written skills in Swedish from spring 2021 and 2022.

For the time being, the corpus can only be accessed by a project at the University of Helsinki, but when the preparation of the material has been completed, it will also be possible for other researchers to use the corpus. However, the material can only be used on a separate permission from the Matriculation Examination Board.

The themes in the questions of the written skills exam in 2021 were nationality and identity, nationality and culture, a multinational world, national feeling now and previously, Finns of the future. The exam was taken on 16 March 2021. The themes in the questions of the written skills exam in 2022 were the significance of language skills, languages in the future, multilinguality, mother's tongue and other languages, language and society. The exam was taken on 18 March 2022.

View resource description in all available languages

Korpusen består av studentexamensprovsvar på svenska från provet i skrivkompetens våren 2021 och 2022.

Vid tillfället har bara ett projekt vid Helsingfors universitet tillstånd till korpusen, men när materialet blivit färdigt, kommer det att vara möjligt också för andra forskare att använda korpusen i Språkbanken i Finland (Kielipankki). Materialet får dock användas endast med tillstånd av Studentexamensnämnden.

Teman i provuppgifterna i provet i skrivkompetens våren 2021 var nationalitet och identitet, nationalitet och kultur, en multinationell värld, nationalkänsla förr och nu, framtidens finländare. Provet skrevs 16 mars 2021. Teman i provuppgifterna i provet i skrivkompetens våren 2022 var betydelsen av språkkunskaper, språken i framtiden, flerspråkighet, modersmål och andra språk, språk och samhälle. Provet skrevs 18 mars 2022.

You don’t have the permission to edit this resource.