SFNET Corpus

View resource name in all available languages

SFNET-keskusteluryhmäkorpus

sfnet

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150126

Access location:

The corpus is available for download in Kielipankki - the Language Bank of Finland: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017022701 You should be able to download it by just logging in with your university credentials. In case you cannot log in, even though you are affiliated to a university, see instructions at https://www.kielipankki.fi/lic/aca-status/

The corpus contains SFNET Internet news groups discussions in Finnish from 2002-2003.

View resource description in all available languages

Aineisto on saatavilla yliopistojen käyttäjätunnuksilla kirjautuneille käyttäjille Kielipankin latauspalvelussa, ks. Access location. Korpus sisältää suomenkielisten SFNET-verkkokeskusteluryhmien viestiketjuja vuosilta 2002-2003.

Sisältö on jaoteltu pakattuihin tiedostoihin, joissa on keskusteluryhmien viestiketjut metatietoineen sekä raakateksteinä että morfosyntaktisesti koodattuina.

You don’t have the permission to edit this resource.