Samples of Northern Saami

View resource name in all available languages

Pohjoissaamen näytekorpus

giellagas-north

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201407302

Access location:

Until November 2020, this corpus was available via the LAT platform in Kielipankki - the Language Bank of Finland.
From May 2021 the corpus data is available for download in the Language Bank's Download service.

Further details about the most recent version are available on the info page of this corpus family (https://www.kielipankki.fi/aineistot/giellagas).

The corpus contains audio samples of spoken Northern Saami dialects (Sea Saami, Finnmark Saami and Torne Saami).
Each audio file contains one interview. The material has been morphologically glossed and the transcripts have been translated into Finnish and English.

Please note that the corpus contains personal data and you need to follow the appropriate guidelines in processing the material (see links under Documentation).

log
26.11.2018 link http://islrn.org/resources/356-104-121-502-6 removed

View resource description in all available languages

Tämä aineisto oli saatavilla Kielipankin LAT-alustan kautta marraskuuhun 2020 saakka.
Toukokuusta 2021 alkaen sama sisältö on ladattavissa Kielipankin latauspalvelun kautta.

Lisätietoja löytyy aineiston tietosivulta Kielipankissa (ks. https://www.kielipankki.fi/aineistot/giellagas).

Korpus sisältää ääninäytteitä puhutun pohjoissaamen murteista (merisaame, ruijansaame ja tornionsaame).
Jokainen äänitiedosto sisältää yhden haastattelun. Aineisto on glossattu morfologisesti ja litteraateista on tehty suomen- ja englanninkieliset käännökset.

Huomaa, että aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyssä on noudatettava asianmukaisia ohjeita, ks. Documentation.

log
26.11.2018 linkki http://islrn.org/resources/356-104-121-502-6 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.