Parallel Corpus of the book "Four Battles", written by L. Uspenskij; Korp version

View resource name in all available languages

Rinnakkaiskorpus L. Uspenskin kirjasta "Neljä taistelua"; Korp-versio

uspenskij-4bat-par-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023042426

Access location:

This resource is available in the Language Bank of Finland, via the Korp service.

The "Four Battles" parallel corpus consists of a children's book by L. Uspenskij, "Four Battles", published in the late 1930s and early 1940's in several languages.

The National Library of Finland, in their Fenno-Ugrica collection, has seen to the open licensing of this book, including numerous variations of the Russian text associated with the translations in Komi-Zyrian, Komi-Permyak, Udmurt, Meadow and Eastern Mari, Hill Mari, Erzya, Moksha, Mansi, and Nenets. All translations except Nenets are included in the parallel corpus.

The text is short, and the presence of variation in the Russian-language texts may provide an insight into translation development practices in the minority Uralic languages of the Soviet Union.

The texts have been obtained directly from the Fenno-Ugrica collections of the National Library of Finland. Five of the parallel texts have been proofread by Niko Partanen, Jeremy Bradley, Alexandra Kellner and Boglárka Janurik in 2017, and the rest were proofread in spring 2023 by Jack Rueter and Csilla Horváth.

View resource description in all available languages

Tämä aineisto on saatavilla Kielipankin Korp-palvelussa.

Rinnakkaiskorpus koostuu L. Uspenskijn lastenkirjasta "Neljä taistelua", joka julkaistiin useilla kielillä 1930-luvun lopulla ja 1940-luvun alussa.

Kansalliskirjasto on huolehtinut kirjan avoimesta julkaisusta. Mukana on on useita muunnelmia venäjänkielisestä alkutekstistä ja niiden käännökset komi-syrjäänin, komi-permjakin, udmurtin, niitty- ja itämarin, vuorimarin, ersän, mokšan, mansin ja nenetsin kielille. Käännöksistä ovat mukana rinnakkaiskorpuksessa kaikki paitsi nenetsi.

Teksti on lyhyt ja venäjänkielisissä teksteissä esiintyvästä vaihtelusta voidaan saada tietoa uralilaisten vähemmistökielten kääntämisen kehittymisestä Neuvostoliitossa.

Tekstit ovat peräisin suoraan Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica-kokoelmasta. Niko Partanen, Jeremy Bradley, Alexandra Kellner ja Boglárka Janurik oikolukivat viisi rinnakkaistekstiä keväällä 2017. Muiden tekstien oikoluvusta ovat huolehtineet Jack Rueter ja Csilla Horváth keväällä 2023.

You don’t have the permission to edit this resource.