Multimodal Translation with the Blind: Team

mutable-team

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019062001

The mutable-team subcorpus is part of the MUTABLE corpus (Multimodal Translation with the Blind), which entails video recordings of the work processes related to audio description as well as of the interaction between sighted and blind participants. The mutable-team subcorpus consists of appr. 25 h of video of authentic teamwork and the respective orthographic transcriptions of the conversations. The work setting is the translation process in which a team of blind and sighted participants draft and rehearse an audio description script. The recorded teams consist of either two (one blind + one sighted) or three (1 blind + 2 sighted) participants. The source material that is being audio described are feature films (drama, action) or television programs (life style or “Christmas calendar”). The languages spoken are either Finnish or German (the Austrian or the Standard variant). The videos have been recorded in Austria, Finland and Germany in 2016-2017.

The corpus was collected in the research project MUTABLE – Multimodal Translation with the Blind, funded by Academy of Finland. More information on the project: https://blogs.helsinki.fi/audiodescription/

View resource description in all available languages

Korpus “mutable-team” on osa MUTABLE-aineistokokoelmaa (Multimodal Translation with the Blind), johon on kerätty videoita kuvailutulkkaukseen liittyvistä työprosesseista sekä sokeiden ja näkevien välisestä vuorovaikutuksesta. Mutable-team sisältää n. 25 tuntia aitojen ryhmätyöskentelytilanteiden videoita sekä niihin kohdistettuja ortografisia keskustelulitteraatteja. Työskentelytilanne on kuvailutulkkauksen käännösprosessi, jossa sokeista ja näkevistä koostuva tiimi kirjoittaa ja testaa kuvailutulkkauskäsikirjoitusta. Videoiduissa tiimeissä toimii joko kaksi (1 näkevä + 1 sokea) tai kolme henkilöä (2 näkevää + 1 sokea), ja kuvailtavana oleva materiaali on joko elokuva (draama tai toiminta) tai televisio-ohjelma (lifestyle tai joulukalenteriohjelma). Videoilla puhutaan joko suomea tai saksaa (saksansaksa tai itävallansaksa), ja ne on kuvattu Itävallassa, Saksassa, Suomessa vuosina 2016 ja 2017.

Korpus on kerätty Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Näetkö saman minkä minä kuulen? Käännöksen synty sokeiden ja näkevien yhteistyönä kuvailutulkkausprosessissa / Multimodal Translation with the Blind (MUTABLE)”. Lisätietoja hankkeesta: https://blogs.helsinki.fi/audiodescription/

You don’t have the permission to edit this resource.