MLCCA, Multilingual Corpus of Contracts and Agreements

View resource name in all available languages

MLCCA, Monikielinen sopimustekstien korpus

mlcca

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022101821

This corpus will be made available in Kielipankki – The Language Bank of Finland.

This is a comparable Finnish-Russian corpus consisting of contracts and agreements from the years 1970-2020. The documents were originally created on different levels of administration and for various purposes, including treaties, employment contracts, insurance contracts, etc. The Finnish subcorpus contains 350897 running words and the Russian one 590769 words. Morphological annotations are included. The corpus can be used in LSP research and for practical purposes, e.g. technical writing and translation work.

Most of the texts are copyright-free. However, a small part of the data comes from the book S.Boman & M. Honkanen. Liikejuridiikan sanakirja ja asiakirjamallit suomi-venäjä-suomi. Helsinki: Tietosykli Oy / Omnipress Oy, 1997, and this part is made available by permission from the authors.

View resource description in all available languages

Tämä aineisto on tulossa saataville Kielipankin kautta.

Aineisto on vertailukelpoinen suomi-venäjä-tekstikorpus, joka koostuu eri tasoilla ja eri tarkoituksia varten tehdyistä sopimusteksteistä: perussopimuksista, työsopimuksista, vakuutussopimuksista jne. Suomenkielinen osakorpus sisältää 350897 sanetta ja venäjän osajoukko 590769 sanetta. Sopimukset ovat vuosilta 1970-2010. Aineisto on morfologisesti annotoitu. Korpusta voidaan käyttää LSP-tutkimuksessa ja käytännön tarkoituksiin, esim. teknisessä kirjoittamisessa ja kääntämisessä.

Suurin osa teksteistä on tekijänoikeusvapaita. Pieni osa materiaalista on kuitenkin saatu teoksesta S.Boman & M. Honkanen. Liikejuridiikan sanakirja ja asiakirjamallit suomi-venäjä-suomi. Helsinki: Tietosykli Oy / Omnipress Oy, 1997, ja tämä osa tuodaan rajoitetusti saataville tekijöiden luvalla.

You don’t have the permission to edit this resource.