Martti Rapola's 19th century vocabulary, Sanat version

View resource name in all available languages

Rapolan 1800-luvun sanasto, Sanat versio

rapola-s

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022021502

Access location:

Martti Rapola (1891–1972), a distinguished researcher of Old Literary Finnish and Finnish Dialects, compiled extensive material on 19th-century Literary Finnish, which he organized according to its significance.
From these pickings made in the 1930s and 1950s, Rapola's 19th-century vocabulary was created, comprising a total of 44,000 headwords.
Rapola made use of this material in many articles published in the 1940s and 1950s and in a selection published in 1960, named 'Sanojemme ensiesiintymiä Agricolasta Yrjö-Koskiseen', which, as the name implies, contains a vocabulary established in Literary Finnish.

The material published online is based on the original headwords, which have been selectively submitted as a database.
It contains information about a total of 5600 words, divided into 1070 concepts. This is about a quarter of the original data.

View resource description in all available languages

Vanhan kirjasuomen ja suomen murteiden tutkijana ansioitunut Martti Rapola (1891–1972) kokosi 1800-luvun kirjasuomesta laajan aineiston, jonka hän järjesti merkityksen mukaan.
Näistä 1930–1950-luvuilla tehdyistä poiminnoista syntyi Rapolan 1800-luvun sanakokoelma, joka käsittää kaikkiaan 44 000 sanalippua.
Rapola hyödynsi aineistoaan monissa 1940–1950 -luvuilla julkaisemissaan artikkeleissa ja vuonna 1960 painetussa valikoimassa Sanojemme ensiesiintymiä Agricolasta Yrjö-Koskiseen, joka nimensä mukaisesti sisältää vain kirjasuomeen vakiintunutta sanastoa.

Verkossa julkaistava aineisto pohjautuu alkuperäisiin sanalippuihin, jotka on valikoiden toimitettu tietokannaksi.
Tämä sisältää tietoja kaikkiaan 5600 sanasta, jotka jakautuvat 1070 käsitteeseen. Alkuperäisestä aineistosta tämä muodostaa noin neljänneksen.

You don’t have the permission to edit this resource.