Longitudinal data of Tampere spoken language

View resource name in all available languages

Tampereen puhekielen pitkittäisaineisto

tampuhe

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022090821

Aineisto on tulossa saataville Kielipankin kautta.

Tampereen puhekielen pitkittäisaineisto koostuu haastatteluäänitteistä, jotka on kerätty sosiolingvististä pitkittäistutkimusta varten. Tutkimuksen juuret ovat 1970-luvulla käynnistyneessä Nykysuomalaisen puhekielen murros -hankkeessa. Hankkeen yhteydessä kerättiin laajat kaupunkipuhekielen aineistot neljässä suomalaisessa yliopistokaupungissa: Tampereella, Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Tampereen puhekielen pitkittäisaineisto on toteutustavaltaan samanlainen kuin Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2021052503). Sekä Helsingissä että Tampereella tehtiin vielä uusintakierrokset 1990- ja 2010-luvuilla osittain samojen haastateltavien kanssa. Seurantamateriaalin avulla on mahdollista tutkia myös ajan myötä tapahtuvia muutoksia puhekielessä ja murteissa.

You don’t have the permission to edit this resource.
  • Praat