Kaldi Speech Recognition Toolkit

Kaldi

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019121020

Access location:

Kaldi is a toolkit for speech recognition written in C++ and licensed under the Apache License v2.0. Kaldi is available at http://kaldi-asr.org/. Kaldi is under active development.

The Language Bank is not directly involved in the development of Kaldi, but specific versions of Kaldi are included in some of the tools that are available via the Language Bank of Finland.

View resource description in all available languages

Kaldi on C++-pohjainen automaattisen puheentunnistuksen työkalupakki, joka on saatavilla Apache v2.0 -lisenssillä osoitteessa http://kaldi-asr.org/. Kaldia kehitetään edelleen.

Kielipankki ei ole suoraan mukana Kaldin kehitystyössä, mutta jotkut Kielipankin kautta saatavilla olevat työkalut hyödyntävät tiettyjä Kaldin versioita.

You don’t have the permission to edit this resource.