Interviews of the HALS Project's Sakhalin Field Trip

View resource name in all available languages

HALS-hankkeen Sahalinin kenttämatkan haastatteluaineistoja

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016081803

Contains audio and video recordings of interviews with speakers of Nivkh that were collected during the Sakhalin field trip of the HALS project (http://blogs.helsinki.fi/linguisticdiversity/about-hals/). The corpus includes interviews in Russian, in which sociolinguistic information was collected about the informants, as well as interviews in Nivh, which focus on linguistic data, such as spoken words, phrases, sentences, etc. The sociolinguistic interviews were conducted on approximately 60 speakers and they are on average less than 30 minutes in length.

View resource description in all available languages

Sahalinin saarelle suuntautuneesta kenttämatkasta kertyi ääni- ja videotallenteita nivhin kielen puhujien haastatteluista. Aineistot jakautuvat venäjänkielisiin haastatteluihin, joissa puhujilta kerättiin sosiolingvististä informaatiota ja toisaalta kieliopillisen datan keruuseen liittyviin haastatteluihin, joissa puhutaan nivhin kieltä. Jälkimmäiset sisältävät sekalaista kieliopillista dataa nivhin kielestä (puhuttuja sanoja, lausekkeita, lauseita jym.) Sosiolingvistisiin haastatteluihin osallistui noin 60 puhujaa, ja haastattelut ovat keskimäärin vajaan 30 minuutin pituisia, joten haastatteluaineistoa on yhteensä noin 25 tuntia.

You don’t have the permission to edit this resource.