IKDP Spoken Komi Corpus

View resource name in all available languages

Puhutun komin korpus: IKDP

komi-ikdp-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019121603

This is a corpus of spoken Zyrian Komi, built within Kone Foundation funded research project IKDP. This version of the corpus contains primarily contemporary recordings done within the project, accompanied with morphological analysis from Giellatekno tools. The project team consists of Blokland, Rogier, Vasilij Chuprov, Maria Fedina, Marina Fedina, Dmitrij Levchenko, Niko Partanen and Michael Rießler. This site will contain access point into searchable and pseudonymized corpus version in the Korp interface, and there will be instructions on how to apply for access to the complete multimedia dataset.

View resource description in all available languages

Puhutun komisyrjäänin korpus, joka on luotu Koneen säätiön rahoittamassa IKDP-tutkimusprojektissa. Tämä versio sisältää pääasiassa projektin aikana nauhoitettuja materiaaleja, ja Giellateknon työkaluin tuotetun morfologisen analyysin. Projektin jäseniä ovat Blokland, Rogier, Vasilij Chuprov, Maria Fedina, Marina Fedina, Dmitrij Levchenko, Niko Partanen ja Michael Rießler. Tällä sivulla tullaan tarjoamaan Korp-alustan kautta haettava pseudonymisoitu versio korpuksesta, sekä ohjeet luvanvaraisen ladattavan multimediaaineiston saamiseksi.

You don’t have the permission to edit this resource.