Iijoki, the University of Oulu Päätalo collection

View resource name in all available languages

Iijoki, Oulun yliopiston Päätalo-kokoelma

iijoki

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019041401

Iijoki-korpus on Oulun yliopiston Kielipankkiin tallettama kirjailija Kalle Päätalon (11.11.1919-20.11.2000) omaelämäkerrallinen pääteos. Päätaloa voidaan luonnehtia ainutlaatuiseksi suomalaisen lähihistorian ja työn kuvaajaksi sekä Koillismaan murteen tallentajaksi. Hänen kirjojensa aiheita olivat muun muassa nälkäaika, pula-ajat, metsätyöt, rakennustyömaat, sota-aika, jälleenrakennus sekä maalta- ja maastamuutto. Päätalo on tallentanut merkittävän osan itsenäisen Suomen historiaa yksilön näkökulmasta.

Gummerus Kustannus on toimittanut sarjan sähköiseen muotoon ja luovuttanut tekstit Kielipankkiin tutkimuskäyttöä varten. Myös Kalle Päätalon tuotannon oikeudenomistajat Riitta Päätalo, Aliisa Oksanen ja Emmi Oksanen ovat antaneet Kielipankille luvan aineistojen välittämiseen. Aineiston vastaava tutkija on yliopistonlehtori Maija Saviniemi Oulun yliopistossa.

Iijoki-sarjassa on 26 osaa, jotka sisältävät yhteensä noin 17000 sivua kaunokirjallista, kirjailijan omaan elämään pohjautuvaa tekstiä:
Huonemiehen poika (1971)
Tammettu virta (1972)
Kunnan jauhot (1973)
Täysi tuntiraha (1974)
Nuoruuden savotat (1975)
Loimujen aikaan (1976)
Ahdistettu maa (1977)
Miinoitettu rauha (1978)
Ukkosen ääni (1979)
Liekkejä laulumailla (1980)
Tuulessa ja tuiskussa (1981)
Tammerkosken sillalla (1982)
Pohjalta ponnistaen (1983)
Nuorikkoa näyttämässä (1984)
Nouseva maa (1985)
Ratkaisujen aika (1986)
Pyynikin rinteessä (1987)
Reissutyössä (1988)
Oman katon alle (1989)
Iijoen kutsu (1990)
Muuttunut selkonen (1991)
Epätietoisuuden talvi (1992)
Iijoelta etelään (1993)
Pato murtuu (1994)
Hyvästi, Iijoki (1995)
Pölhökanto Iijoen törmässä (1998)

Kielipankin Iijoki-korpus julkaistaan konkordanssityökalu Korpissa (korp.csc.fi). Aineisto on jäsennetty kahdella eri jäsentimellä: Turku Neural Parser Pipeline (TNPP) -jäsentimellä sekä Turku Dependency Treebank (TDT alpha) -pohjaisella Kielipankissa täydennetyllä Turku Dependency Parser Pipeline (TDPP) -jäsentimellä. Näillä jäsentimillä jäsennetty Iijoki-aineisto löytyy aikanaan kahtena erillisenä aineistona Korpin valikossa. TNPP-jäsentimellä jäsennetty versio on julkaistu Korp-konkordanssityökalussa (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019102101) ja TDPP-versio julkaistaan myöhemmin.

Oulun yliopiston Päätalo-kokoelman tietosivu Kielipankin sivuilla: https://www.kielipankki.fi/aineistot/oulun-yliopiston-paatalo-kokoelma/

Lisenssisivu: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019102106

You don’t have the permission to edit this resource.