Hundred Finnish Linguistic Life Stories

View resource name in all available languages

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa

100suom

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019092003

More information about the project is available at https://blogs.helsinki.fi/100finnish/

View resource description in all available languages

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeessa on haastateltu 131 suomalaista eri puolilta Suomea. Haastateltavat ovat 6–104-vuotiaita miehiä ja naisia eri sosiaaliryhmistä. He edustavat paitsi eri puolilla Suomea puhuttavia suomen ja ruotsin kielimuotoja, myös muunkielisiä väestöryhmiä. 100 haastattelua muodostaa aineiston taustamuuttujien suhteen tasapainotetun perusaineiston. Loput 31 haastattelua sisältyvät korpuksen laajennusosaan.

Haastateltavien valinnassa on otettu huomioon väestöpainotettu alueellinen edustavuus siten, että nyky-Suomen kielellinen moninaisuus saadaan näkyviin. Hankkeessa on haastateltu siis paitsi suomen- ja ruotsinkielisiä, myös saamenkielisiä sekä perinteisten vähemmistökielten (karjala, romani, viittomakielet, tataari, jiddiš) ja muiden kielivähemmistöjen (venäjä, viro, somali, englanti, arabia, kurdi, kiina, albania, thai, vietnam, turkki, tigrinja, joruba, dari, ranska, saksa, unkari) edustajia.

Haastattelut on tehty pääosin suomeksi. Perusaineistossa on yhdeksän ruotsin kielellä tehtyä haastattelua ja lisäksi yksi suomalaisella viittomakielellä ja yksi suomenruotsalaisella viittomakielellä tulkin välityksellä tehty haastattelu. Laajennusosassa on mukana kaksi ruotsinkielistä haastattelua ja yksi haastattelu suomalaisella viittomakielellä.

Haastattelun teemat liittyvät kunkin ihmisen asuinhistoriaan, perheeseen, elämänvaiheisiin ja niihin liittyvään kielimaisemaan, käsityksiin omasta kielenkäytöstä ja kielitaidosta sekä eri kieliin ja kielimuotoihin liittyviin asenteisiin.

Aineisto sisältää haastatteluiden tallenteet video- ja äänimuodossa sekä niiden ELAN-ohjelmalla tuotetut litteraatiot. Aineistoon sisältyy lisäksi Sakari Röyskön ottamia valokuvia.


Aineisto tulee luvanvaraisesti saataville Kielipankissa sekä ladattavana versiona että Korp-konkordanssipalvelun kautta. Korpissa voi tehdä hakuja tekstimuotoisista litteraateista. Perusaineiston ruotsinkielinen osuus on saatavilla Kielipankin ohella myös Svenska Litteratursällskapetin kautta (ks. https://www.sls.fi/sv).

Lisätietoja projektista löytyy sivulta https://blogs.helsinki.fi/100suomalaista/

You don’t have the permission to edit this resource.
      • ELAN