Headword List of the Karelian Dictionary

View resource name in all available languages

Karjalan kielen sanakirjan hakusanaluettelo

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730149

Access location:

Lists compiled of the headwords of the Karelian dictionary released by the Institute for the Languages of Finland and Finno-Ugrian Society in 1968-2005. Lists are available both in alphabetical order and reverse-aphabetical order, in alphabetical order from the end of the word.

License EUPL (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774.html).

Access location: http://kaino.kotus.fi/sanat/kkss/.

log
25.11.2018 link http://islrn.org/resources/132-445-813-626-7 removed

View resource description in all available languages

Kuusiosaisen Karjalan kielen sanakirjan (Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, 1–6, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25, 1968–2005) hakusanoista on laadittu sekä normaalisti että käänteisesti aakkostettu luettelo.

Käänteisesti aakkostettu luettelo eli käänteisluettelo tarkoittaa hakusanaluetteloa, jossa hakusanat on aakkostettu sanan lopusta lähtevään aakkosjärjestykseen. Tällaisia laaditaan lähinnä sanaston rakenteen tutkimista varten. Sanoista annetaan sanaluokat, ja yhdyssanojen rajat on merkitty.

Karjalan kielen sanakirjan laadinnassa oli toimittajilla apunaan edellisten osien hakusanojen aakkosluettelo ja käänteisluettelo ensimmäisen kerran sanakirjan 4. osan tekoaikana vuonna 1985, kun toimituksen tarkastama ja täydentämä aakkosmuotoinen luettelo muunnettiin käänteiseksi. Myöhemmin luetteloon lisättiin uudet hakusanat aina sanakirjan osan valmistuttua: 4. osan hakusanat vuosina 1992–1993, 5. osan hakusanat vuosina 1996–1997 ja 6. osan hakusanat vuonna 2004.

Koko sanakirjan valmistumisen jälkeen vuonna 2005 luetteloa yhdenmukaistettiin vielä jossain määrin, sillä eri osien hakusanaluettelon laadinnassa ei välttämättä noudatettu täsmälleen samoja periaatteita. Myös itse hakusanoitusperiaatteisiin on sanakirjan kirjoittamiseen käytetyn 50 vuoden aikana tullut muutoksia.

Lisenssi EUPL (http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774.html).


log
25.11.2018 linkki http://islrn.org/resources/132-445-813-626-7 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.