Ha Language Corpus, Helsinki Korp Version

View resource name in all available languages

Ha-kieliaineiston Helsinki-Korp-versio

ha-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017022101

Access location:

The corpus will be available in the Language Bank of Finland via Korp.

This corpus of spoken Ha language consists of transcripts of various types of natural speech (stories, discussions and elicited materials) collected in the towns of Kibondo, Kasulu and Kigoma and nearby regions in Tanzania during the years 1997, 2000 and 2003. The original transcripts have been pseudonymized.

Ha language (ISO 639-3: haq; Great Lakes Bantu language JD66; alternative names Igiha, Giha, Kiha) is spoken in Western Tanzania in the Kigoma region. It is closely related to, for example, Rundi of Burundi and Kinyarwanda of Rwanda. Ha is one of biggest languages in Tanzania with approximately 1,2 million speakers.

The collection and analysis of the corpus data is described in the following publication:
Harjula, Lotta 2004. The Ha Language of Tanzania: Grammar, Texts, and Vocabulary. East African Languages and Dialects 13. Cologne: Köppe. ISBN 978-3-89645-027-2.

View resource description in all available languages

Aineisto on tulossa saataville Kielipankin Korp-palvelun kautta.

Aineisto sisältää eri tyyppisten puhutun han kielen näytteiden (tarinat, keskustelut ja elisitoidut lauseet) tekstimuotoisia litteraatteja. Näytteet on kerätty Kibondon, Kasulun ja Kigoman kaupungeissa ja niiden ympäristössä Länsi-Tansaniassa vuosina 199, 2000 ja 2003. Alkuperäiset litteraatit on peudonymisoitu.

Han kieltä (ISO 639-3: haq; Suurten järvien bantukieli JD66; vaihtoehtoiset nimet igiha, giha, kiha) puhutaan Länsi-Tansaniassa Kigoman läänissä. Se on läheistä sukua esimerkiksi Burundissa puhuttavalle rundin kielelle ja Ruandan kinyaruandalle. Ha on yksi Tansanian suurimmista kielistä: sitä puhuu noin 1,2 miljoonaa ihmistä.

Aineiston keruu ja analyysi on tarkemmin kuvattu seuraavassa han kielioppia ja sanastoa käsittelevässä teoksessa:
Harjula, Lotta, 2004. The Ha Language of Tanzania: Grammar, Texts, and Vocabulary. East African Languages and Dialects 13. Köln: Köppe. ISBN 978-3-89645-027-2.

You don’t have the permission to edit this resource.