Finnish Text Collection

View resource name in all available languages

Suomen kielen tekstikokoelma

sktpftc

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201403268

The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland at https://korp.csc.fi/#?corpus=ftc, as well as downloadable at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014052719 (ftc-a) and http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201908071 (ftc-b)

Corpus location instructions: https://www.kielipankki.fi/support/corpus-location/ (in Finnish: https://www.kielipankki.fi/tuki/aineiston-sijainti-kielipankissa/)

Access rights instructions: https://www.kielipankki.fi/support/access

Instructions on how to access Kielipankki corpora: https://www.kielipankki.fi/support/corpus-location/ (in Finnish: https://www. kielipankki.fi/tuki/aineiston-sijainti/).

The Finnish Language Text Collection (Suomen kielen tekstikokoelma) is a selection of electronic Finnish texts from the 1990s. The collection contains texts from newspapers, journals as well as books.

All of the material is available for academic research use (ftc-a/sktp-a, license information: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150304137). A large part of the texts is also available for commercial use (ftc-b/sktp-b, license information: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150304139.


The collection was compiled by the Institute for the Languages of Finland, the Department of General Linguistics of the University of Helsinki and the Foreign Languages Department of the University of Joensuu.

Content details in Finnish: https://www.kielipankki.fi/aineistot/ftc/

General instructions for applying for access are available at https://www.kielipankki.fi/access/, and the Language Bank Rights application at https://lbr.csc.fi/.

The purpose of the resource use must be outlined in a research plan.

View resource description in all available languages

Aineisto on saatavilla Kielipankissa (https://korp.csc.fi/#?corpus=ftc), lataus: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014052719 (ftc-a/sktp-a) ja http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201908071 (ftc-b/sktp-b)

Suomen kielen tekstikokoelma sisältää kirjoitettuja tekstejä 1990-luvulta muun muassa Helsingin Sanomista, Karjalaisesta, Kauppalehdestä, Tekniikan Maailmasta sekä WSOY:n kauno- ja tietokirjoista.

Koko aineisto on käytettävissä akateemisesti (ftc-a/sktp-a, lisenssitiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150304137) ja suurin osa teksteistä myös kaupallisesti (ftc-b/sktp-b, lisenssitiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150304239. Kaikki tekstit löytyvät Kielipankin Taito-sovelluspalvelimelta.

Tekstien kokoamisesta ovat vastanneet Kotimaisten kielten keskus, Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos sekä Joensuun yliopiston vieraiden kielten laitos.

Sisällön tarkempi kuvaus: https://www.kielipankki.fi/aineistot/ftc/

Käyttöoikeuksien hakuohjeet: https://www.kielipankki.fi/kayttajaksi/ ja sovellus Kielipankin kielivarojen käyttöoikeuksien hakemiseksi: https://lbr.csc.fi/

Kielivaran käyttötarkoitus tulee määritellä tutkimussuunnitelmassa.

log
26.11.2018 linkki http://islrn.org/resources/796-404-093-031-8 poistettu

You don’t have the permission to edit this resource.