Finnish Parliament original statutes from 1920-2018 in Swedish, Korp version

View resource name in all available languages

Eduskunnan alkuperäissäädöksiä ruotsiksi vuosilta 1920-2018, Korp-versio

Ursprungliga författningar av Riksdagen på svenska från 1920-2018, Korp-versionen

semfinlex-asd-sv-2018-korp

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019042603

Access location:

The Semfinlex corpora published in the Language Bank of Finland is based on the open data made available by the Semantic Finlex project (https://data.finlex.fi/en/project). The resource comprises original statutes of the Parliament of Finland, decisions by the Finnish Supreme Court and Supreme Administrative Court in Finnish and in Swedish, and also a Finnish-Swedish parallel corpus of the original statutes from various periods of time. The data is published as various subcorpora as listed on the info-page of the resource: www.kielipankki.fi/corpora/semfinlex. They are available through the Korp interface korp.csc.fi and (with the exception of the parallel corpus) also in the download service korp.csc.fi/download.

This subcorpus comprises A collection of Finnish Parliament original statutes in Swedish from 1920-2018. The statutes are available in the Korp interface korp.csc.fi

View resource description in all available languages

Kielipankin Semfinlex-aineisto pohjautuu Semanttinen Finlex -hankkeen (https://data.finlex.fi/fi/projekti) julkaisemiin avoimen datan aineistoihin. Aineisto sisältää eduskunnan alkuperäissäädöksiä, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä suomeksi ja ruotsiksi eri ajanjaksoilta sekä alkuperäissäädösten suomi-ruotsi-rinnakkaiskorpuksen. Aineisto on jaettu osakorpuksiin, jotka on lueteltu sen tietosivulla www.kielipankki.fi/aineistot/semfinlex. Osakorpukset ovat käytettävissä Korp-konkordanssityökalussa korp.csc.fi ja rinnakkaiskorpusta lukuunottamatta ne ovat myös ladattavissa Kielipankin latauspalvelussa korp.csc.fi/download.

Tämä osakorpus sisältää valikoiman Eduskunnan alkuperäissäädöksiä ruotsiksi vuosilta 1920-2018. Säädökset ovat tarjolla Korp-palvelussa csc.korp.fi

Ett urval av ursprungliga författningar av Riksdagen på svenska från 1920-2018. Författningarna är tillgängliga i Korp-servicen korp.csc.fi

You don’t have the permission to edit this resource.