Finnish News Agency Archive 1992-2018, source

View resource name in all available languages

STT:n uutisarkisto 1992-2018, lähdemateriaali

stt-fi-1992-2018-src

Persistent Identifier of this resource:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019041501

Access location:

The Finnish News Agency Archive corpus comprises newswire articles in Finnish sent to media outlets by the Finnish News Agency (STT) between 1992-2018. The corpus includes about 2,8 million items in total. Most of the material is news articles that vary from short “news flashes” to telegrams and longer articles. News articles are categorized by department (domestic, foreign, economy, politics, culture, entertainment and sports) as well as by metadata (IPTC subject categories or keywords and location data). The archive also includes other material STT has created or forwarded such as news planning lists, sports results, analysis articles and press releases.

The corpus is available for non-commercial research through the download service korp.csc.fi/download http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2018121004 as whole texts based on a research plan submitted with the application in the Language Bank Rights.

Licence: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019041502

View resource description in all available languages

Suomen Tietotoimiston (STT) uutisarkisto sisältää uutisjakelun [lisäys: suomenkieliset] artikkelit, jotka STT on lähettänyt media-asiakkaidensa käytettäväksi vuosina 1992-2018. Arkistossa on yhteensä noin 2,8 miljoonaa yksittäistä kohdetta. Valtaosa artikkeleista on uutisjuttuja, joiden pituus vaihtelee hyvin lyhyistä ”viivauutisista” uutissähkeisiin ja pidempiin uutisjuttuihin. Artikkelit on luokiteltu osastoittain (kotimaa, ulkomaat, talous, politiikka, kulttuuri, viihde ja urheilu) sekä sisältää metadataa (IPTC-asiasanat tai avainsanat sekä tietyiltä osin paikkaluokitukset). Arkisto sisältää myös muuta STT luomaa tai välittämää materiaalia kuten asiakkaille lähetettäviä uutislupauksia, urheilutuloksia, vieraskynäartikkeleita ja tiedotteita.

Aineisto on saatavilla Kielipankin latauspalvelussa korp.csc.fi/download http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2018121004 ei-kaupalliseen tutkimuskäyttöön kokonaisina teksteinä, joiden käyttöoikeus edellyttää tutkimussuunnitelman toimittamista käyttölupahakemuksen yhteydessä.

Lisenssi: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019041503

You don’t have the permission to edit this resource.